Overzicht contributie per leeftijdsgroep

Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is afhankelijk van je leeftijd.

In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie verschuldigd bent. We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar.

De betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso. Het aanmeldingsformulier is tevens een machtigingsformulier. De incasso vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.

De maandtermijn is voor spelende leden inclusief een vergoeding van € 18,00 voor het gebruik van de wedstrijdkleding.

Categorie Per maand
Spelend lid
Per maand
Niet spelend lid
Per jaar
Senioren (vanaf 18 jaar) € 29,50 € 18,40  
Junioren A (15 t/m 17 jaar) € 25,10 € 15,=  
Aspiranten B,C (11 t/m 14 jaar) € 23,10 € 13,=  
Pupillen D,E,F (7 t/m 10 jaar) € 21,70 € 11,=  
Kangoeroe (geen wedstrijd spelend) € 16,90    
Midweek € 25,10    
Korfbalfit (geen kleding bijdrage) € 18,40    
Scheidsrechter     €  20,00
Ondersteunend “Tientjes” lid  –   €  20,00

Indien je tijdens de veldcompetitie vast in een team staat ben je contributie verschuldigd als seniorenlid.

Mocht je het niet eens zijn met de afschrijving van de contributie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de penningmeester, voordat het verzoek om terugboeking bij de bank gedaan wordt.

Het rekeningnummer van KV Wolderwijd is NL18 INGB 0000 3260 04 ten name van Korfbalvereniging Wolderwijd te Zeewolde.

Wordt jij ons nieuwste lid?

We hebben plek voor iedereen, van jong tot oud!