Bestuur

bestuur@kvwolderwijd.nl

Anne-Marie van Raalten
Secretaris
secretaris@kvwolderwijd.nl
06-51684600

Jan Hoekstra
Penningmeester
penningmeester@kvwolderwijd.nl

Jeroen van den Berg
Algemeen lid
j.vandenberg@kvwolderwijd.nl
06-41437441

Erik Spansier
Algemeen lid
e.spansier@kvwolderwijd.nl

Technische commissie

tc@kvwolderwijd.nl

De Technischecommissie binnen KV Wolderwijd houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met het kunnen spelen van wedstrijden en de trainingen. Denk hierbij aan: Teamindelingen, aanstellen coaches, trainingstijden, competitie opgave naar de bond, wedstrijdprogramma en oefenwedstrijden.

Susanne van Ravenswaaij
Senioren & A-jeugd
06-17487683

Rick Bultman
B, C & D jeugd

Sam Scharft
E & F jeugd

Sophie van Raalten
Team Lid

Wedstrijd secretariaat

wedstrijdsecretariaat@kvwolderwijd.nl

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor alles rondom de wedstrijden.
Zowel voor de oefenwedstrijden als ook de competitiewedstrijden zijn zij het aanspreekpunt: ze regelen de afmeldingen van spelers, vervanging, wissels en indien noodzakelijk ook de verplaatsingen, afgelastingen en inhaal wedstrijden.

Susanne van Ravenswaaij
Senioren & A-jeugd
s.ravenswaaij@kvwolderwijd.nl
06-17487683

Rick Bultman
B, C & D jeugd
r.bultman@kvwolderwijd.nl
06-30937819

Activiteiten commissie

activiteitencommissie@kvwolderwijd.nl

De activiteiten commissie is een van de belangrijkste commissies binnen KV Wolderwijd/DYZLE.
Deze commissie zorgt voor de FUN. Met hoofdletters!
Zij organiseren op regelmatige basis leuke activiteiten voor jong en oud.

Kamp commissie

kamp@kvwolderwijd.nl

Elk jaar hebben we als KV Wolderwijd/DYZLE als doel om aan het einde van het seizoen een super leuk kamp te organiseren.
De kamp commissie is daar elk jaar weer weken druk mee. Heb je leuke ideeën of wil je ook helpen organiseren, meld je dan bij een van deze commissieleden.

Marieke Bouwmeester
kamp@kvwolderwijd.nl

Kledingcommissie

kledingcommissie@kvwolderwijd.nl

De kleding commissie is een belangrijke commissie die je vaak zult tegen komen.
Zij zorgen niet alleen er voor dat iedereen een mooi wedstrijd tenue heeft, maar ook dragen zij zorg voor de trainingspakken, sokken, tassen en andere aanverwante zaken.
Voor deze commissie zijn we nog op zoek naar versterking: Help jij mee? Stuur dan een mail naar kledingcommissie@kvwolderwijd.nl en Patricia neemt contact met je op.

Sponsorcommissie

sponsorcommissie@kvwolderwijd.nl

Zonder sponsoren kan KV Wolderwijd/DYZLE niet de dingen doen waar het binnen onze vereniging om draait: korfballen en gezelligheid.
De laatste jaren is de sponsor commissie erg actief en succesvol geweest in het werven van nieuwe sponsoren.
Graag komen we in gesprek met potentiële nieuwe sponsoren om samen met hen een mooi sponsorplan uit te werken en een langdurige samenwerking aan te gaan.

Onderhoud & Materiaal

omc@kvwolderwijd.nl

Een eigen accommodatie, eigen velden, eigen kantine en alles wat erbij komt kijken vraagt ook om onderhoud.
De onderhoud- & materiaalcommissie (OMC) zorgt ervoor dat wensen, schades, en het algemeen onderhoud op structurele basis wordt uitgevoerd. Deze actieve commissie weet door veel zelf werkzaamheid een hoop kosten te besparen.

Erwin Bouwmeester
Aanspreekpunt
omc@kvwoderwijd.nl

Jeroen Schalx
omc@kvwoderwijd.nl

Wim van den Bosch
omc@kvwoderwijd.nl

Aart van de Bunte
omc@kvwoderwijd.nl

Pieter Maasse
omc@kvwoderwijd.nl

Pascal de Bie
omc@kvwoderwijd.nl

Kantinecommissie

kantinecommissie@kvwolderwijd.nl

De kantine commissie draagt de verantwoordelijkheid voor alles met betrekking tot onze mooie kantine: denk daarbij aan de inkoop, schoonmaak en de bezetting tijdens trainings- en wedstrijddagen.
Voor deze commissie zijn we nog opzoek naar een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om op de zaterdagen gedurende 2-3 uur te assisteren in de kantine. Uiteraard sta je er niet alleen voor en is er altijd een 2e of 3e persoon bij aanwezig.

Schoolkorfbalcommissie

schoolkorfbal@kvwolderwijd.nl

Scheidsrechtercommissie

scheidsrechters@kvwolderwijd.nl

De scheidsrechterscommissie zorgt ervoor dat bij alle wedstrijden thuis een scheidsrechter aanwezig is: Zonder scheidsrechter geen wedstrijd.
Daarnaast begeleiden ze jonge, aankomende scheidsrechters zodat deze later geheel zelfstandig binnen de club kunnen fluiten.
Tevens begeleiden ze leden die ook als bondsscheidsrechter buiten de vereniging willen gaan fluiten.

Yvonne Meetsma
Scheidsrechters coördinator
scheidsrechterscommissie@kvwolderwijd.nl

Wouter Meetsma
Bondsscheidsrechter
scheidsrechterscommissie@kvwolderwijd.nl

Maarten Bolt
Bondsscheidsrechter
scheidsrechterscommissie@kvwolderwijd.nl

Rick Bultman
Bondsscheidsrechter
scheidsrechterscommissie@kvwolderwijd.nl

Arjan Veldhuizen
Scheidsrechters begeleider
scheidsrechterscommissie@kvwolderwijd.nl

Kascontrole commissie

financieel@kvwolderwijd.nl

Gerrit Petersen
Lid sinds 2022-23

David van Raalten
Lid sinds 2023-24
r.kettenis@kvwolderwijd.nl

Project commissie "De Droom"

project@kvwolderwijd.nl

David van Raalten
Project Leider
d.vanraalten@kvwolderwijd.nl
06-27060272

Rob Kettenis
Team Lid
r.kettenis@kvwolderwijd.nl

Ben Scharft
Team Lid
b.scharft@kvwolderwijd.nl

Rene de Jong
Team Lid
r.dejong@kvwolderwijd.nl

Erik Spansier
Team Lid
e.spansier@kvwolderwijd.nl

Vertrouwenscontactpersoon

vertrouwenscontactpersoon@kvwolderwijd.nl

KV Wolderwijd wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. Gedrag en/of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Hieronder valt ook: pesten, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie.
Leden, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers of toeschouwers die te maken krijgen met ongewenst of intimiderend gedrag en hier met iemand over willen spreken kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van KV Wolderwijd.

Ania Meijer
Vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon@kvwolderwijd.nl
06-41585942

Club Fotograaf

foto@kvwolderwijd.nl

Het vastleggen van wedstrijden en evenementen in beeld is iets wat we al jaren doen. Inmiddels hebben we een mooie collectie aan foto's en filmpjes.
Wil jij ook eens een wedstrijd laten fotograferen? Stuur dan een mail naar foto@kvwolderwijd.nl

Bart Jager
Sport Fotograaf
b.jager@kvwolderwijd.nl