Hallo, heb je een vraag? Of wil je iets weten? Dat kan eenvoudig door te gaan 'Appen' Of stuur een mailtje naar info@kvwolderwijd.nl

Chat met ons via WhatsApp
Close and go back to page

DUURZAAM | Zorgplicht gebruik kunstgrasvelden

Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst, eigenaar van de kunstgrasvelden (“de eigenarenstichting”), heeft de afgelopen maanden samen met de gebruikers VV Zeewolde en KV Wolderwijd plannen gemaakt en uitvoering gegeven aan “de zorgplicht voor gebruik kunstgrasvelden”.

Rubberkorrels op de kunstgrasvelden kunnen buiten het kunstgrasveld komen te liggen. De zorgplicht houdt in dat moet worden voorkomen dat er verontreiniging plaatsvindt, en dat, wanneer sprake is van verontreiniging, de gevolgen daarvan worden beperkt of ongedaan gemaakt.

7963b93a 63ed 4ac3 a436 b14588d268dbWat is er gerealiseerd?

  • Er is geïnvesteerd in een reinigingsmachine voor regulier onderhoud van kunstgras, waardoor bladeren of ander vuil dat op het kunstgrasveld valt, niet in de berm of bosschages worden geblazen, bijvoorbeeld via een bladblazer. Het oppervlaktevuil wordt uit de mat geborsteld en via een schudzeef naar een verzamelbak getransporteerd, waarna het meegenomen rubber weer terug op de mat valt.
  • Bij de uitgangen van de 3 kunstgrasvelden zijn 7 schoonlooproosters geplaatst.
  • Afgelopen week zijn op veld 2 en het korfbalveld rondom “kantplanken” geplaatst langs de omheining van het veld.

Deze investeringen zijn fors, en noodzakelijk om te voldoen aan de zorgplicht die wij hebben. Gelukkig, met de hulp van onze vrijwilligers (een commissie en uitvoering) zijn de kosten beperkt gebleven. Daarnaastis er een mooie subsidiebijdrage ontvangen van de Gemeente Zeewolde. Daarnaast maken wij nog gebruik van de BOSA-regeling (in plaats van BTW-verrekening) via de Stichting.  De reinigingsmachine is volledig betaald door Stichting Beheer Sportcomplex de Horst, “de onderhoudsstichting”.

Competitie Agenda

Geen evenementen

Evenementen Agenda

Geen evenementen

Bestuursagenda

Geen evenementen