Maandag 14 oktober: Algemene Ledenvergadering KV Wolderwijd

Het bestuur van KV Wolderwijd nodigt hierbij alle leden en ouders van leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze ALV vindt plaats op maandag 14 oktober in onze kantine en zal beginnen om 19:30 uur. De kantine is open vanaf 19:00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 15 oktober 2018
 4. Jaarverslag Bestuur KV Wolderwijd
 5. Jaarverslagen commissies KV Wolderwijd
 6. Financieel verslag 2018-2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing nieuw lid
 9. Begroting 2019-2020
 10. Bestuursmededelingen
 11. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en niet herkiesbaar
  2. Aftredend en herkiesbaar seizoen
  3. Nieuw bestuurslid
 12. Jaar thema “Zichtbaarheid
 13. Rondvraag
 14. Sluiting Voorzitter

 

Activiteiten Agenda

Korfbal League Finale 2020
zaterdag 04 april
Aanvang: 16:00

Bestuursagenda

Commissie Vergadering
maandag 30 september
Aanvang: 19:30
Algemene Leden Vergadering 2019
maandag 14 oktober
Aanvang: 19:30

Competitie Agenda

Oefenwedstrijden Zaal 2019-2020
zaterdag 16 november
Aanvang: 10:00

Facebook KV Wolderwijd logo