Hallo, heb je een vraag? Of wil je iets weten? Dat kan eenvoudig door te gaan 'Appen' Of stuur een mailtje naar info@kvwolderwijd.nl

Chat met ons via WhatsApp
Close and go back to page

Maandag 14 oktober: Algemene Ledenvergadering KV Wolderwijd

Het bestuur van KV Wolderwijd nodigt hierbij alle leden en ouders van leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze ALV vindt plaats op maandag 14 oktober in onze kantine en zal beginnen om 19:30 uur. De kantine is open vanaf 19:00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 15 oktober 2018
 4. Jaarverslag Bestuur KV Wolderwijd
 5. Jaarverslagen commissies KV Wolderwijd
 6. Financieel verslag 2018-2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing nieuw lid
 9. Begroting 2019-2020
 10. Bestuursmededelingen
 11. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en niet herkiesbaar
  2. Aftredend en herkiesbaar seizoen
  3. Nieuw bestuurslid
 12. Jaar thema “Zichtbaarheid
 13. Rondvraag
 14. Sluiting Voorzitter

 

Bestuursagenda

Bestuursvergadering
maandag 24 februari
Aanvang: 19:30
Commissie Vergadering
maandag 30 maart
Aanvang: 19:30
Bestuursvergadering
maandag 20 april
Aanvang: 19:30

Competitie Agenda

Geen evenementen

Evenementen Agenda

Korfbal League Finale 2020
zaterdag 04 april
Aanvang: 16:00
Paas Brunch
zaterdag 11 april
Aanvang: 12:00
KAMP 2020
woensdag 20 mei
Aanvang: 16:00
Seizoensafsluiting 2020
zaterdag 27 juni
Aanvang: 16:00