Hallo, heb je een vraag? Of wil je iets weten? Dat kan eenvoudig door te gaan 'Appen' Of stuur een mailtje naar info@kvwolderwijd.nl

Chat met ons via WhatsApp
Close and go back to page

2011 KVW Ledenshop banner

Bestuursnieuws KV Wolderwijd

BESTUURSFLITS | Prettige Feestdagen

Het jaar 2021 gaat helaas weer als een nachtkaars uit: als gevolg van de nieuwe corona maatregelen zullen we in elk geval tot en met 14 januari niet meer kunnen korfballen.

Geen trainingen en geen wedstrijden. Maar ook geen activiteiten. Dus geen Oliebollenspektakel op 28 december, maar ook geen traditioneel Oliebollentoernooi die dag.
Voor het eerst wilden we een nieuwjaarsreceptie organiseren op zaterdag 8 januari maar ook deze zal er niet komen.
Ook geen clinic voor de trainers op zaterdag 8 januari en geen onderlinge wedstrijdjes.

Helaas het kan en mag allemaal niet doorgaan.

Namens het bestuur wensen wij iedereen prettige feestdagen. Geniet ervan, blijf gezond en hou vol.

Lees meer

Gevolgen aanscherping coronaregels voor KV Wolderwijd

Na de persconferentie van gistervanavond 2 november zijn er mogelijke effecten voor ons als KV Wolderwijd. Welke dat exact zullen zijn en hoe we hier invulling aan geven zal in de komende dagen duidelijker worden.

We gebruiken daarvoor het protocol van NOCNSF en KNKV. Zodra een en ander exact en duidelijk is zullen we iedereen informeren over wat en hoe!

Lees meer

KOFFIE OCHTEND | Zaterdag 13 november vanaf 9:30 uur

Het bestuur van KV Wolderwijd nodigt alle ouders en verzorgers van jeugdleden uit voor een gezellige ‘Koffie-ochtend’ op zaterdag 13 november vanaf 9:30 uur.

Tijdens deze koffieochtend zijn onze bestuursleden herkenbaar aanwezig en staan ze open voor alle vragen, opmerkingen en ideeën.
Doel van deze ochtend is om ouders en verzorgers mee te nemen in het reilen en zeilen van onze leuke en gezellige vereniging.

Lees meer

KV Wolderwijd doet mee met Rabo Club Support

Ook dit jaar doen wij weer mee met de actie Rabo Club Support. Vorig jaar is er door de bank 15 miljoen euro verdeeld onder clubs en verenigingen.
Leden van de Rabobank kunnen via de website hun stem uitbrengen; als je geen lid bent, maar “gewoon” klant van de Rabobank, kun je alsnog via de Rabo Bankieren App stemmen. Je kunt dan drie clubs of verenigingen selecteren, waarvan KV Wolderwijd er natuurlijk 1 is!

Lees meer

18-10-2021 | Algemene Leden Vergadering KV Wolderwijd

Op maandag 18 oktober 2021 staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) weer op de agenda.

We nodigen alle leden en ouders van leden uit om aanwezig te zijn bij deze ALV. Blijf op de hoogte van wat er gebeurt binnen en buiten Wolderwijd, en denk/praat mee over de toekomst/plannen van Wolderwijd.

De ALV vindt plaats in onze kantine en begint om 19:30 uur.

De notulen van de vorige ALV als ook de financiele cijfers van het afgelopen jaar zijn per mail op te vragen bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

KV Wolderwijd tekent intentie overeenkomst Sportpark de Horst

Afgelopen zaterdag 2 oktober heeft KV Wolderwijd de intentieovereenkomst Sportpark de Horst getekend.

Om het voortbestaan van de verenigingen op sportpark de Horst te kunnen garanderen was er een financiële impuls noodzakelijk vanuit de gemeente. Renovatie en nieuwe initiatieven die als gevolg van nieuwe inzichten noodzakelijk zijn de komende 5 jaar, zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van de gemeente Zeewolde.

Daarnaast hebben de deelnemende verenigingen onderling afgesproken meer samen te werken op vele gebieden. Onderhoud, beheer en inkoop zijn onderdeel hiervan. Maar ook een gezamenlijke 'Sport Agenda' en de samenwerking met de Buurtsport Coaches Zeewolde.

De huidige samenwerking tussen KV Wolderwijd en VV Zeewolde is een mooi voorbeeld hiervan. Op het gebied van inkoop, beheer, kleedkamers en velden ligt hier een mooie basis voor het gehele sportpark.

Lees meer

Wie versterkt ons kantine team?

Het kantineteam van KV Wolderwijd is naarstig op zoek naar een aantal extra mensen.

Het kantineteam is een poule van vrijwilligers die tijdens een kantinedienst de verantwoordelijkheid heeft en neemt over het reilen en zeilen in de kantine.
Je kunt hierbij denken aan het openen en afsluiten van de kantine, maar ook zorgt het kantineteam ervoor dat de aanwezige ouders van leden weten wat er van hun verwacht wordt tijdens hun kantinedienst.

Een lid van het kantineteam is per shift ongeveer 2-3 uur aanwezig. Bij voldoende teamleden kom je max 2-3 keer aan de beurt. Via de website kun je als kantinteam lid inschrijven voor een dienst. Via een aparte app-groep zorgen we er als team voor dat er altijd een kantineteam-lid aanwezig is in de kantine.
Zonder een kantineteam kunnen we onze kantine niet laten functioneren. 

Dus, lijkt het je wat om onze kantine draaiende te houden, meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schiet een van onze bestuursleden aan.

Lees meer

CORONA UPDATE | We zijn op de goede weg

Het is nog steeds een rare tijd, een rare korfbaltijd, maar ook een rara coronatijd. Corona beheerst nog steeds het dagelijkse doen en laten van iedereen.

Als alles ‘normaal’ was geweest hadden we nu net de zaalcompetitie afgesloten, hadden we kampioensfeestjes gevierd en waren we weer blij om lekker buiten te gaan trainen. Maar alles is anders.

We trainen met een groot deel van onze leden inmiddels alweer lang buiten. En dat was best wel even wennen. Wat was het koud soms. Toch was, en is, het mooi om te zien hoeveel ieder toch geniet van het korfballen.

Als vereniging zitten we momenteel niet stil, ondanks het feit dat we niet zichtbaar veel kunnen doen wordt er achter de schermen continue gekeken naar wat er wel kan.
Zo is de kledingcommissie aan het kijken naar een nieuw wedstrijdtenue, gaan de voorbereidingen van een mogelijke veldcompetitie door, wordt er gesproken over een afsluitend kamp en kijken we al verder vooruit als bestuur naar volgend jaar. Tevens wordt er gewerkt in de kantine aan het optimaliseren van de keuken en willen we de mogelijkheden onderzoeken om de kantine te ‘pimpen. In de berging zal er nieuwe verlichting worden aangebracht en zal het opberghok opnieuw worden ingedeeld.

Lees meer

DUURZAAM | Zorgplicht gebruik kunstgrasvelden

Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst, eigenaar van de kunstgrasvelden (“de eigenarenstichting”), heeft de afgelopen maanden samen met de gebruikers VV Zeewolde en KV Wolderwijd plannen gemaakt en uitvoering gegeven aan “de zorgplicht voor gebruik kunstgrasvelden”.

Rubberkorrels op de kunstgrasvelden kunnen buiten het kunstgrasveld komen te liggen. De zorgplicht houdt in dat moet worden voorkomen dat er verontreiniging plaatsvindt, en dat, wanneer sprake is van verontreiniging, de gevolgen daarvan worden beperkt of ongedaan gemaakt.

Lees meer

CORONA UPDATE | Stand van zaken & Contributie

Het Corona virus beheerst momenteel nog steeds grotendeels ons dagelijks leven. Dat merken we in alles. Het afgelopen weekend doorbrak de ijspret voor heel even de sleur.
Als KV Wolderwijd proberen we op alle momenten actief te blijven voor onze leden. Voor de jeugd is dat eenvoudiger dan voor de 18-plussers. Er wordt, als het weer het toelaat, door de jeugd gewoon 2x in de week getraind. De opkomst is goed en onze trainers staan er door weer en wind. Complimenten voor een ieder.

Voor de 18-plussers willen we naar een zaterdag ochtend activiteit, waarbij men in 2-tallen lekker bezig kan zijn op ons eigen veld. Er zullen dan een aantal onderdelen klaar staan welke in een carrousel vorm kunnen worden afgewerkt. Zo kun je lekker actief bezig zijn en ook nog een beetje korfballen. 
Meer info over deze activiteit zal spoedig volgen.

Lees meer

Ben Scharft Sportvrijwilliger 2020 Zeewolde

Afgelopen zaterdag is tijdens het Sportgala onze voorzitter Ben Scharft uitgeroepen tot Sportvrijwilliger 2020 . Uit handen van burgemeester Gerrit Jan Gorter ontving Ben deze prijs.

En niet meer dan terecht: want wat doet Ben of heeft hij de afgelopen jaren gedaan op het vrijwilligersgebied in Zeewolde:

Bij KV Wolderwijd:
• jarenlang bestuurslid waarvan de laatste jaren voorzitter
• diverse jaren trainer/coach
• de grote motor achter de realisatie van ons clubgebouw
• lid van de Technische Commissie
• webmaster
• Quizmaster
Etc etc

St. Exploitatie Sportpark de Horst:
• secretaris namens KV Wolderwijd

VV Zeewolde
• webmaster

Een lijst die alles behalve compleet is!

Dan kunnen wij maar één ding concluderen: inderdaad dit is niet meer dan terecht.

Lees meer

ALV 2020 | Mooie resultaten, veel Online aanwezigen

Het was een gedenkwaardige ALV. Een algemene ledenvergadering met slechts 5 mensen in de kantine, een kantine die anders altijd lekker gevuld is met leden en ouders van leden.

Nu, in 2020 tijdens de coronacrisis, een online versie, die zeker vervolg zal gaan krijgen in de komende jaren.
Aan ruim 30 'aanwezigen' heeft het bestuur verslag gedaan over het seizoen 2019-2020. Een seizoen dat werd 'overschaduwd' door Corona. Vele dingen verliepen net als voorgaande jaren tot april bijna als vanzelfsprekend. Er werden leuke dingen georganiseerd en de trainingen en wedstrijden waren in volle gang.

Helaas vanaf maart werd het allemaal anders: de zaal competitie werd abrupt afgebroken, er was geen 2e helft van het veldseizoen, geen Giga Kangoeroedag, geen kamp en geen jaarlijkse afsluitende BBQ. En het waren metname deze zaken die niet door konden gaan, die het beeld van het seizoen bepaalden. Jammer, want er waren ook veel zaken die erg positief waren.

Lees meer

CORONA UPDATE | Nieuwe maatregelen per 14-10-2020

In verband met het nog steeds stijgende aantal corona besmettingen zijn er vandaag, dinsdag 13 oktober, extra maatregelen afgekondigd door de regering.

Maatregelen die onze korfbal sport weer ‘hard’ treffen.

Voorlopig worden er geen wedstrijden meer gespeeld. Geen competitie, voor onze S1 & S2, maar ook geen oefenwedstrijden. Dit voor minstens 4 weken, met een evaluatie op dinsdag 27 oktober. Pas dan weten we dus ook wat de mogelijke gevolgen zijn voor de zaal competitie.

Ook voorlopig geen trainingen in teamverband voor 18-plussers. Trainen mag voor deze groep wel, maar dan met maximaal 4 personen en wel op 1.5 meter afstand. Lastig dus.
De jeugd tot 18 jaar mag dus wel blijven trainen. Tot donderdag 5 november zullen we dat ook gaan doen, waarbij de jonge senioren (nog geen 18) mogen mee trainen met de B.

Voor wat de trainingen in de herfst vakantie betreft, bepalen de trainers met hun teams zelf of ze door gaan of niet.

Naast bovengenoemde maatregelen blijven de ‘oude’ ook nog van kracht. De kantine blijft gesloten maar ook de kleedkamers gaan op slot. Douchen doen we allemaal dus thuis.
Ook is publiek en zijn ouders nog steeds niet welkom om te kijken bij de trainingen. Wegbrengen mag, maar blijf niet hangen.

We zullen het er dus mee moeten doen, hoe jammer dan ook. Laten we hopen dat deze set van maatregelen wel effect heeft, en dat we over 2 weken weer vooruit kunnen kijken naar het moment dat we wel weer allemaal lekker onze favoriete sport en vrijetijdsbesteding kunnen uitoefenen.

Evenementen Agenda

Jubileumdag 30 jaar KV Wolderwijd
zaterdag 09 april
Aanvang: 09:00
Ned. Kampioenschap B-aspiranten
zaterdag 25 juni
Aanvang: 08:00

Competitie Agenda

Geen evenementen

Bestuursagenda

Bestuursvergadering
maandag 31 januari
Aanvang: 19:30
Bestuursvergadering
maandag 28 februari
Aanvang: 19:30
Commissie vergadering
maandag 28 maart
Aanvang: 19:30

Kantine Agenda

Geen evenementen