Hallo, heb je een vraag? Of wil je iets weten? Dat kan eenvoudig door te gaan 'Appen' Of stuur een mailtje naar info@kvwolderwijd.nl

Chat met ons via WhatsApp
Close and go back to page

Maak kennis met korfbal: doe gratis mee aan onze proeftrainingen.
Klik hier voor alle info

Geheimhoudingsverklaring

GDPRAVG2018De lezer is werknemer/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens bij KV Wolderwijd en erkent dat hem/haar uit dien hoofde geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering dan wel (persoons)gegevens van (oud-)leden, vrijwilligers, werknemers en overige relaties (zoals sponsoren) van KV Wolderwijd.
 
De lezer verklaart geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hem/haar ten gevolge van zijn/haar werkzaamheden en/of activiteiten bij KV Wolderwijd bekend is dan wel wordt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Met het versturen van het formulier 'Aanmelden Vrijwilliger' erkent werknemer/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens dan ook zich ervan bewust te zijn dat het hem/haar zowel gedurende de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden en/of activiteiten bij KV Wolderwijd als na afloop daarvan niet is toegestaan om op enigerlei wijze vertrouwelijke informatie die hem/haar in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden/activiteiten bij KV Wolderwijd in welke vorm dan ook ter beschikking is gekomen/nog komt direct of indirect met derden te delen. Deze geheimhoudingsverplichting omvat mede alle (persoons)gegevens van (oud-)leden, werknemers, en gegevens van andere relaties van KV Wolderwijd waarvan werknemer/vrijwilliger/overig uit hoofde van zijn/haar functie/activiteiten kennis heeft gekregen/nog krijgt.
 
Werknemer/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens verklaart bij beëindiging van zijn/haar werkzaamheden/activiteiten bij KV Wolderwijd alle in zijn/haar bezit zijnde eigendommen (zoals sleutels), (elektronische) correspondentie (zoals relevante e-mails), notities en overige zaken (zoals registraties mbt leden) waarvan hij/zij kan vermoeden dat deze voor de vereniging van belang zijn, over te dragen aan het bestuur dan wel een door deze aangewezen persoon en, voor zover deze daarna nog in zijn/haar bezit (bijvoorbeeld computerbestanden) zijn, volledig en direct te verwijderen.
 
Versie 1 mei 2018 in het kader van uitvoering AVG – privacy wetgeving
 • Glasbewassingnederland.nl
 • DYZLE, temperatuurbewaking voor professionals
 • Official Pizza partner KV Wolderwijd
 • DYZLE, temperatuurbewaking voor professionals
 • Bakker Bart
 • Onze KV Wolderwijd webshop
 • KorfbalTotaal.nl
 • Fysio Focus Zeewolde
 • De goedkoopste kwaliteits zonweringen
 • Financiële Dienstverlening
 • Stoffeerderij Vonk voor al uw stoffeer klussen
 • Freelance Audio engineering, Advies, Verkoop en Verhuur.
 • Drankenspeciaalzaak in Zeewolde
 • Voor al uw maatwerk
 • De schilders met garantie uit Zeewolde

Evenementen Agenda

Geen evenementen

Competitie Agenda

Oefenwedstrijden ZAAL


Datum: zaterdag 04 november
Aanvang: 09:00 uur.


Bestuursagenda

Geen evenementen

Kantine Agenda

Geen evenementen